oktober 29, 2018

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss.

I den här Integritetspolicyn hittar du en övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss på Skrea Lås & Smide AB och hur du kan använda dem.

Det är viktigt att du känner dig bekväm med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför ber vi dig att läsa igenom texten noga. Genom att vara kund hos oss accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på gdpr@skrealas.se

 

Personuppgiftsansvarig

Skrea Lås & Smide AB, org.nr 556965-4535, nedan kallad Skrea Lås, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

 

Vad för information samlar vi in?

Skrea Lås samlar in uppgifter om dig som du direkt eller indirekt ger oss när du t ex kontaktar oss via e-post, telefon, anlitar oss för projekt, genomför ett köp, deltar i event och tävlingar mm.

Exempel på dessa uppgifter är:

  • Namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, personnummer.

 

 

Varför behöver vi dina uppgifter?

Den information vi samlar in om dig används i huvudsak för att kunna utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig som kund.

T ex för att kunna fullfölja våra avtal, erbjuda dig så bra service som möjligt, tillämpning av lagstiftning såsom bokföring.

 

Delar vi dina uppgifter med andra?

Skrea lås måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. bokförings- och redovisningskrav. Vi kan även behöva dela dina uppgifter med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning s.k. personuppgiftsbiträden, t ex partners eller leverantörer. Ändamålen med behandlingen kan vara exempelvis datalagring, IT-support, ekonomi- och betalningstjänster, distribution av varor eller marknadsföring. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

 

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Skrea Lås sparar personuppgifterna så länge vi har ditt samtycke samt så länge det finns behov att behandla uppgifterna. Rutiner för radering av personuppgifter har delvis införts.

 

Kameraövervakning i butiken

Vi har kameraövervakning i butiken för att förebygga och upptäcka brott. Syftet med detta är för att skydda medarbetare och besökare till Skrea Lås och Skrea Lås egendom. Granskning av inspelat material sker endast efter indikation av att brott begåtts. Inspelat material lagras i 45 dagar och raderas därefter automatiskt. Ett begränsat antal personer i styrelsen har tillgång till materialet.

 

Borttagning av personuppgifter

Du har rätt till att en gång per år och utan kostnad begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål detta sker. Du har också rätt att få ofullständiga eller felaktiga uppgifter rättade, borttagna eller blockerade.

Det gäller information som inte berör bokföringsunderlag eller annan information som krävs för att kunna uppfylla lagar och bestämmelser mot dig som kund och myndigheter, exempelvis Skatteverket. Du kan begära att få dina personuppgifter raderade genom att skicka post till oss på nedanstående adress. Begäran behöver vara signerad med din namnteckning.

Skrea Lås & Smide AB

Box 50

31122 Falkenberg

 

Förändringar i Integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy.  Besök därför gärna vår hemsida med jämna mellanrum för att hålla dig uppdaterad.